Kinderopvang

We hebben al een aantal jaar een intensieve samenwerking met KMN Kind & Co. KMN Kind & Co is gespecialiseerd in het aanbieden van buitenschoolse opvang in scholen.

Medewerkers van KMN Kind&Co zijn overdag bij ons op school zichtbaar als onderwijsassistent of vakdocent gymnastiek. Op deze manier creëren we continuïteit en stabiliteit. Zowel tijdens als na school zullen er dus bekende gezichten zijn voor uw kind.

Ook de pleinwacht tijdens de pauze wordt gecoördineerd door KMN Kind&Co. De pedagogisch medewerkers zorgen, samen met de leraren, voor een divers aanbod aan activiteiten tijdens het buitenspelen in de pauze. Op beide locaties van Twaalfruiter biedt KMN Kind&Co voorschoolse opvang aan vanaf 7.30 uur. Uw kind wordt opgevangen tot de les begint. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas aanwezig is.

Wat biedt KMN Kind&Co?

  • Buitenschoolse op twee locaties. U bent van harte welkom  een afspraak te maken en de locaties te bekijken.
  • Opvang tijdens studiedagen. Als uw kind bij KNM Kind & Co wordt opgevangen, kunt u ook gebruik maken van onze opvang tijdens studiedagen van de leraren.
  • Vakantieopvang: In de vakantie wordt het activiteitenprogramma verder uitgebreid met bijzondere activiteiten en uitstapjes in de omgeving.
  • Een programma dat aansluit bij het programma van de school.
  • Een doorgaande lijn met de school wat betreft regels en afspraken voor de kinderen: 1 pedagogisch klimaat.

BSO De Tuinlanden
De jongste kinderen hebben hun eigen BSO lokalen. Op die manier creëren we voor de jongste kinderen een veilige en geborgen omgeving. De bovenbouwleerlingen hebben beneden in het gebouw hun eigen groepsruimte. Ook de bovenbouwkinderen van de locatie Boomgaarden worden hier opgevangen. Dit maakt de groep bovenbouwleerlingen groter, waardoor er extra activiteiten georganiseerd kunnen worden.Voor alle leerlingen van de BSO worden diverse activiteiten op niveau aangeboden. Op de BSO op de locatie Tuinlanden worden diverse sport en spel activiteiten aangeboden. Hiervoor maken we gebruik van het speelveld buiten of de sporthal van de kweektuinlaan.  Deze activiteiten worden begeleid door pedagogisch medewerkers met sportopleiding.

BSO De Boomgaarden
BSO De Boomgaarden is een kleinschalige opvang.  We vangen hier de allerjongste kinderen op van onze school. Dit verdelen we over drie groepen: Appel, Peer en Kersen. De allerjongste kinderen worden opgevangen in de groep Kersen. De groepen Peer en Appel zijn voor de iets oudere onderbouw kinderen. Zo wordt er gezorgd voor een activiteitenaanbod op leeftijd. Deze locatie biedt veiligheid en geborgenheid voor de jongste kinderen bij ons op school.

BSO De Boomgaarden maakt gebruik van gymzaal de Weide Wereld. Uiteraard gaan we sporten onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Meer Informatie?
Kijk op www.kmnkindenco.nl voor meer informatie. Om uw kind(eren) aan te melden/om te kijken of er plaats is voor uw kind(eren) of voor een rondleiding belt of mailt u dan: planning@kmnkindenco.nl, telefoonnummer: 030-6024924