Corona

Informatiebrieven Corona

Ouderbrief 25-6-2021 Versoepelingen corona-maatregelen

Instructie Google Meet
Voor een uitleg om uw kind(eren) te begeleiden bij het werken met Google Meet, klikt u hier.

Instructie Zuluconnect
Voor een uitleg om uw kind(eren) te begeleiden bij het werken met Zuluconnect, klikt u hier.

Uitleen chromebook
Als uw kind thuisonderwijs krijgt, omdat uw kind in quarantaine moet of omdat de leraar de lessen niet op school kan verzorgen, heeft uw kind een laptop of chromebook nodig. Mocht u thuis geen enkele beschikking hebben tot een chromebook of laptop, dan kunt u er een lenen op school. We vragen u dit alleen te doen als het echt nodig is, omdat we ook op school de chromebooks hard nodig hebben voor het verzorgen van onderwijs op afstand. De aanvraag voor Chromebooks verloopt digitaal. Per locatie hebben we een QR-code aangemaakt, die vindt u onder dit bericht. 

Bruikleenovereenkomst Tuinlanden

Bruikleenovereenkomst Boomgaarden/ Balkon