Passend onderwijs

Bij ons op school streven we er naar dat alle kinderen alles leren. We hebben hoge verwachtingen van iedereen. Differentiëren doen we door sommige kinderen meer tijd te geven om iets te leren, meer te oefenen en de mogelijkheid om meer/langere tijd daarbij ondersteund te worden (het samen te doen met de leraar). Daarnaast dagen we leerlingen die de lesstof beheersen elke les voldoende uit.

  • We werken niet met vooraf vastgestelde niveaugroepen. Hierdoor kunnen we kinderen per les(doel) extra oefening/uitdaging bieden op niveau;
  • Instructie en begeleiding worden afgestemd op de behoefte van ieder kind;
  • Iedereen krijgt de basisinstructie;
  • Daarna differentiëren we door op basis van het eigen niveau samen met de leraar te oefenen of te verdiepen in kleine(re) groepjes.

We komen op deze manier tegemoet aan unieke onderwijsbehoeften. We controleren het begrip tijdens iedere les, we kijken naar toetsresultaten en observaties, we voeren gesprekken met het kind en gesprekken met ouders waarmee we de onderwijsbehoeften van ieder kind in kaart brengen. Op deze manier worden kinderen optimaal gestimuleerd in hun mogelijkheden. Door een goede samenwerking met de ouders kunnen we ieder kind helpen zichzelf te ontwikkelen.

Uw kind haalt samen met de leraar en zijn klasgenoten iedere dag het beste uit zichzelf.
Goed onderwijs geven doen we samen. Samen met de scholen uit de stichting, het mangement, leerteams, de leraar, de klas, u als ouder en uw kind.