Het team van R.K. Basisschool De Twaalfruiter is op zoek naar

Leerkrachten die het gaaf vinden om in een High Performing School (HPS) te werken
(wtf 1,0)

 Bekijk hier de vacature

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste, gedreven en onderzoekende onderwijsprofessionals die binnen teams willen bouwen aan de ambities van onze scholen: ‘Het beste onderwijs voor ieder kind.’

Wij zoeken teamspelers die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de school. Beschik jij over een onderzoekende houding, ben je oplossingsgericht en gedreven om je te ontwikkelen en verbeteren?

Wij komen heel graag met je in contact!

Onze scholen zijn volop in beweging en ontwikkelen zich naar een ‘High Performing School’ waarin werken in leerteams (PLG’s) een prominente plaats inneemt.

Spreekt dit je aan? Mail dan snel je motivatie en cv:

Mirte van den Berg - Directeur:  info@rkstr.nl

 

-------------------------------------------------------------

 

Ben jij die enthousiaste groep 3 leraar die wij zoeken?

Over de Twaalfruiter:

De Twaalfruiter is de grootste basisschool van Nederland die ondanks de grootte juist opvalt door de kleinschaligheid. Wij zijn als High Performing School continu met elkaar in ontwikkeling om samen het beste en meest effectieve onderwijs te bieden. Bij ons op school staat de leraar dan ook centraal. Als leraar krijg je de ruimte om te werken aan je persoonlijk leiderschap en professionele ontwikkeling.

Jij:

Jij bent een enthousiaste leraar die graag 4 of 5 dagen het verschil gaat maken in een groep 3. Die naast een afgeronde PABO zich verder wil ontwikkelen en professionaliseren. Samen met een groep leraren in een leerteam zoekt naar wat het beste onderwijs is. Daarnaast ben je communicatief vaardig en beschik je over goede didactische vaardigheden.

Wij:

Wij bieden een uitdagende baan in een groep 3 waar volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Een team wat samen het meest effectieve onderwijs wil voor alle kinderen. Samen nadenken over goed onderwijs en hier ook echt iets mee doen.  Een salaris conform de CAO Primair Onderwijs. Wij starten met een jaarcontract met de intentie deze om te zetten naar een vast contract.

Contact:

Ben jij de enthousiaste leraar die wij zoeken? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar michelle.merk@rkstr.nl Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van de school www.twaalfruiter.nl. Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met Michelle Merk (teamleider) tel: 030-6668052.

----------------------------------------------------------------


Functieprofiel Directeur R.K. Basisschool Het Veldhuis in De Meern


Functienaam:  Directeur m/v
Organisatie:  St. R.K. Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens
School:   Het Veldhuis, 428 leerlingen
Salarisschaal:  Conform CAO-PO


Het bestuur van Stichting R.K. Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens is per direct op zoek naar een

Ervaren directeur, onderwijskundig leider (1,0 fte)
gedreven, vernieuwend en verbindend onderwijskundig en pedagogisch leider

 
Van de directeur wordt verwacht dat zij/hij:
• Een gedreven, vernieuwend en verbindend onderwijskundig en pedagogisch leider is
• De school samen met het team verder ontwikkelt met focus op kwaliteit van onderwijs
• Het team meeneemt in het leerproces en de beweging naar een High Performing School
• Koersvast is en het evenwicht bewaakt tussen snelheid en kwaliteit
• Vanuit balans duidelijk, consequent en empathisch leiding geeft
• Oog en waardering heeft voor kinderen, medewerkers en ouders
• Focus heeft op professionele en adequate communicatie
• Vertrouwen geeft en vertrouwen vraagt
• Zichtbaar is voor het team en stakeholders
• Het Veldhuis “op de kaart” zet
• Mede richting geeft aan het bovenschoolse strategisch beleid
• De Rooms Katholieke identiteit ondersteunt
• Geregistreerd staat in het schoolleidersregister PO

Persoonskenmerken van onze nieuwe directeur zijn:
• Betrouwbaar, zorgvuldig en voorspelbaar
• Open en toegankelijk
• (zelf-)Reflecterend vermogen
• Energiek en dynamisch
• Natuurlijk leiderschap

R.K. Basisschool Het Veldhuis
Voor ieder kind een leerzaam thuis
Het Veldhuis is een Rooms-Katholieke basisschool met ca. 430 leerlingen. De school is gevestigd in de wijk Veldhuizen van het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Het Veldhuis bestaat ruim 19 jaar en is met haar hoofdlocatie gevestigd in een zgn. clusterpand gezamenlijk met een P.C. school. Het Veldhuis is de grootste school binnen dit cluster. De laatste jaren is er sprake van een grote terugloop van leerlingen(-aantal). Deels heeft dit te maken met krimp in de wijk en deels met het imago van de school. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en het imago van de school; de nieuwe directeur zal hier een krachtig vervolg aan gaan geven. Basis hiervoor is het verbeterplan van de school.
Wanneer de kansen worden benut en de onderwijskundige visie meer expliciet zal worden uitgedragen, is de verwachting dat het leerlingaantal op de school zal stabiliseren of zelfs zal stijgen.

Het team van Het Veldhuis bestaat uit ruim 35 medewerkers met een schat aan ervaring, kennis en kunde. Het MT van de school bestaat uit de directeur en twee/drie teamleiders.
Het team is betrokken en wil graag vooruit. Het team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan haar onderwijskundige kwaliteit en de teamcohesie. Het team is op zoek naar een leider die hen ondersteunt bij bestaande nieuwe kansen en uitdagingen. Het Veldhuis is een school met potentie!

De leerlingen vormen een goede afspiegeling van de bewoners in de wijk.

Het onderwijs op Het Veldhuis is organisatorisch in drie bouwen verdeeld: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De school werkt met een leerstofjaarklassensysteem en gaat uit van de 4 kernwaarden: veiligheid, respect, welbevinden en (zelf)vertrouwen. Er is aandacht voor kinderen die onder- en bovengemiddeld scoren. Sinds september 2015 heeft Het Veldhuis een zgn. Plusklas voor kinderen met een hogere begaafdheid.
Het Veldhuis heeft het vertrouwen van de onderwijsinspectie (basisarrangement).

Over de stichting
Vijf scholen (8 locaties) maken deel uit van de stichting RK Basisscholen Vleuten – De Meern - Haarzuilens, met in totaal ruim 3200 leerlingen.

De nieuwe directeur maakt deel uit van het overleg tussen directeuren en het college van bestuur. Het is onze ambitie de stichting de komende jaren te ontwikkelen tot een High Performing Organisatie met High Performing Schools, waarbij er vanuit vakmanschap gewerkt wordt in leerteams. Directeuren, middenmanagement en bestuur trekken hierin gezamenlijk op. Er wordt een stevige bijdrage van de directeuren gevraagd bij het realiseren van de  collectieve ambities van de stichting. Hierbij kan de directeur rekenen op steun vanuit het bestuur en is er veel ruimte voor gerichte deskundigheidsbevordering.

Ja!
Directeur van Het Veldhuis is een uitdagende baan voor een ervaren, ondernemend en krachtig onderwijsmens, met oog voor de interne en externe omgeving. Gezien de jeugdigheid van de school en de organisatie, is er veel ruimte om mee te vormen en te bouwen.
De directeur heeft veel aandacht voor de school als lerende organisatie; hij/zij stimuleert de professionals in de organisatie om actiegericht én continu bezig te zijn met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs vanuit een gedeelde visie.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de school www.hetveldhuis.nl.
Bij vragen over de functie kunt u bellen met de voorzitter van het college van bestuur, mevrouw M.H. (Marjan) van den Haak, via 06 52793969.
Interesse in de functie? Laat het ons zsm weten!