Toetsing

Lees hier onze ouderbrief over het afschaffen van de Entreetoets.
Lees hier de CITO ouderbrief over de update van de leerlingvolgsysteemnormen
Lees hier de CITO ouderbrief: nieuwe normering, leg dat maar eens uit
Lees hier de brief: omgaan met de nieuwe normering