Continurooster

Sinds de zomer van 2018 hebben we nieuwe lestijden en werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. Ze eten met de leraar en spelen daarvoor of daarna 30 minuten buiten onder begeleiding van leraren en pedagogisch medewerkers. Tijdens het eten worden er onderwijsactiviteiten aangeboden, zoals voorlezen. Het buitenspelen gebeurt in groepen zodat de pleinen niet overvol zijn en alle kinderen veilig kunnen spelen.

  

  • Op locatie Tuinlanden spelen we buiten van 11:30 tot 12:00 uur (groep 1/2), van 12:00 tot 12:30 uur (groep 3/4/5) en van 12:30 tot 13:00 uur (groep 6/7/8).
  • Op locatie Boomgaarden/Balkon spelen we buiten van 11:30 tot 12:00 uur (groep 1-4) en van 12:00 tot 12:30 uur (groep 5-8). Wanneer het regent worden de leerlingen binnen opgevangen.

Overblijfbijdrage

We vragen een vrijwillige overblijfbijdrage van 65 euro per kind per jaar. Met het betalen van deze bijdrage maakt u het mogelijk dat we pedagogisch geschoolde medewerkers kunnen inhuren die de leerlingen kunnen begeleiden bij het buitenspelen. Als weinig ouders bereid zijn om deze bijdrage te betalen, zullen meer leraren worden ingeroosterd voor de pleinwacht. De leraren hebben hun pauze hard nodig zodat ze met frisse energie weer voor de klas van uw kind kunnen staan. Wij mogen bij een continurooster geen verplichte overblijfbijdrage vragen maar willen u wel vriendelijk verzoeken om deze bijdrage te betalen. Jaarlijks wordt u middels een brief verzocht om de overblijfbijdrage te betalen.