Tussenschoolse opvang

Op de Twaalfruiter bieden we de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (bovenbouw) over te blijven. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen na een drukke morgen even rustig de van thuis meegebrachte lunch kunnen opeten. De school werkt daarbij samen met een team van ruim 80 overblijfvrijwilligers en gediplomeerde overblijfkrachten. Gezamenlijk zorgen we voor een rustige, veilige en leuke overblijf. Dit alles doen we binnen de kaders die de wet stelt, te weten:

 •  Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang
 •  De oudercommissie en MR hebben inspraak over de tussenschoolse opvang
 •  De WA-verzekering van school is ook van kracht tijdens de tussenschoolse opvang
 •  Ouders betalen een vergoeding voor het opvangen van hun kinderen tijdens de tussenschoolse opvang

Coördinator

De tussenschoolse opvang is volledig in eigen beheer en wordt aangestuurd door de TSO coördinator. Op beide locaties, de Tuinlanden en de Boomgaarden, is er een coördinator aanwezig. De coördinator is het aanspreekpunt voor leerkrachten, TSO krachten en ouders.

TSO Krachten

Tijdens de tussenschoolse opvang zijn er dagelijks overblijfkrachten aanwezig. Dit zijn vrijwilligers en gediplomeerde krachten. De overblijfkrachten hebben allemaal één of twee vaste klassen waar zij wekelijks de overblijf verzorgen. Zij eten met de leerlingen en gaan ook met de kinderen mee naar buiten. Zij zijn het vaste gezicht voor de leerlingen van de betreffende klas en worden ondersteund waar nodig door de coördinator.

Op het schoolplein zijn de overblijfkrachten aanwezig van de klassen die buiten spelen. Gezamenlijk zijn zij het aanspreekpunt voor alle leerlingen. De overblijfkrachten zijn ingedeeld op vaste plekken op het schoolplein zodat alle plekken goed in de gaten gehouden kunnen worden.

Op het schoolplein zijn alle (gediplomeerde) overblijfkrachten te herkennen door middel van een rood hesje. Op deze manier weten de leerlingen bij wie ze terecht kunnen en is direct zichtbaar waar de overblijfkrachten zich bevinden.

We bieden de overblijfkrachten jaarlijks scholing aan met betrekking tot het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden, pedagogische achtergronden en (kinder) EHBO. Ook zijn al onze overblijfkrachten in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

TSO tijden

De tijden van de tussenschoolse opvang zijn per locatie verschillend. Op de Tuinlanden en het Balkon is dit van 11.45 uur tot 12.45 uur. Op de Boomgaarden van 12.00 uur tot 13.00 uur. Binnen deze tijden is er gelegenheid om rustig te kunnen eten en te spelen. Aan het einde van de overblijftijd zal de leerkracht de klas weer overnemen en is er een korte overdracht met de overblijfkracht.

Afspraken

Om de tussenschoolse opvang zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels die we nastreven en die voor alle leerlingen gelden.

 •  De leerlingen eten en drinken rustig aan tafel.
 •  Het eten dat mee wordt genomen, gaat over het algemeen ook op. Belangrijk is wel om als ouder een gepaste hoeveelheid, en dus niet te veel, mee te geven aan uw kind. Ook verzoeken wij u vriendelijk om geen snoep en andere zoetwaren mee te geven aan uw kind.
 •  Wanneer leerlingen klaar zijn met eten, laten de kleuters dit zien bij de overblijfkracht. Voor de oudere leerlingen geldt dat de broodtrommel en beker weer terug in de tas worden gedaan en in de gang worden teruggehangen aan de kapstok.
 •  Als leerlingen klaar zijn, is er gelegenheid om een kleurplaat te kleuren, een spelletje te doen of een filmpje te kijken. Dit gaat in overleg met de overblijfkracht en in sommige klassen ook met de leerkracht.
 •  De leerlingen ruimen gezamenlijk op, zodat de klas netjes is voor het middagprogramma.
 •  Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze naar de overblijfkrachten luisteren en respectvol met elkaar omgaan.
 •  Wanneer er (herhaaldelijk) niet wordt geluisterd of er zich lastige situaties met een leerling voordoen, zal de coördinator worden ingelicht. Ook zal er mogelijk contact worden opgenomen met ouders door de leerkracht om de situatie te bespreken.

Aanmelding en prijzen

Voor de tussenschoolse opvang werken wij met abonnementen of incidentele opvang. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u een abonnement wilt afsluiten of dat u uw kind(eren) slechts incidenteel wilt laten overblijven. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden. Deze kunt u ingevuld afgeven bij de leerkracht of mailen naar tso @ twaalfruiter.nl

De kosten van de overblijfdagen worden aan het einde van elke maand in rekening gebracht middels een factuur welke per mail verzonden word door TSO Diensten Nederland. Zij verzorgen voor ons de facturatie.

U kunt kiezen voor automatische incasso of rekening. In geval van een rekening zal er € 3,50 extra per factuur worden berekend. We gaan er van uit dat u zelf de facturen checkt op volledigheid. Indien er onjuistheden in staan, vernemen wij dit graag per mail via tso@twaalfruiter.nl

Wij hanteren twee tarieven:

Abonnement

U betaald € 2.60 per keer. Dagen dat uw kind ziek is of toch bij een vriendje/vriendinnetje gaat eten worden gewoon in rekening gebracht. Vrije dagen en studiedagen worden niet in rekening gebracht.

In geval van langdurige afwezigheid kunt u opschorting aanvragen door een mail te sturen naar tso@twaalfruiter.nl.

Incidenteel overblijven

U betaald € 3.10 per keer en alleen voor de dagen dat uw kind daadwerkelijk overblijft.

Voor gezinnen met een U-pas worden de kosten van de overblijf vergoed.

Wat te doen bij ziekte

Wanneer uw kind ziek is vragen wij u dit aan te geven bij de leerkracht. Voor de overblijf hoeft u uw kind niet apart af te melden bij de coördinator. De leerkrachten communiceren dit met de overblijfkrachten.

Wijzigingen en opzeggingen

Het is mogelijk om het abonnement te wijzigen of op te zeggen. U kunt hiervoor een mail sturen naar tso@twaalfruiter.nl . Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren) en de betreffende klas. We streven er naar om alle wijzigingen binnen tien werkdagen te verwerken.

Klachten en vragen

Wanneer u uw kind aanmeldt voor de tussenschoolse opvang op de Twaalfruiter kunt u verwachten dat er met zorg wordt gewerkt aan een rustige, veilige en leuke overblijf. Mocht u toch niet tevreden zijn, of een vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met Sanne Torré.

Contactgegevens

Coördinator TSO
Sanne Torré
T. 030-6668052
tso @ twaalfruiter.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag

Coördinator Boomgaarden en Balkon
Irina Kers
tso @ twaalfruiter.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Coördinator Tuinlanden
Branco Lai
tso @ twaalfruiter.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag