Wie of Wat is de OV?

De OV is de Oudervereniging van de Twaalfruiter en bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Onderaan deze pagina stellen wij ons aan u voor. Wij houden ons niet bezig met inhoudelijke zaken, maar zijn samen met de leraren verantwoordelijk voor de organisatie van heel veel activiteiten voor uw kind(eren) op school.

Denk hierbij aan de sportdagen, het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, sponsorloop, avondvierdaagse en de Parade.

Wellicht dat het u ook leuk lijkt om eens te helpen bij de activiteiten die wij organiseren voor de meer dan 1400 kinderen van de Twaalfruiter, we kunnen best zo nu en dan uw enthousiaste hulp gebruiken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Tot snel!

De Oudervereniging
ov@rkstr.nl 


Ouderbijdrage

Om al deze activiteiten te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. Dit betreft een bijdrage van de ouders die wordt gebruikt voor o.a. bovengenoemde activiteiten die niet bekostigd kunnen worden uit het overheidsbudget. Ook worden het kamp en de schoolreisjes (inclusief busvervoer) uit deze bijdrage betaald.

Er vindt tevens een reservering voor het schoolfonds plaats. De OV streeft ernaar om elke twee jaar een grote aankoop voor school te realiseren uit dit schoolfonds dat bestemd is voor alle leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de schoolbibliotheek en geluidsapparatuur t.b.v. de optredens en activiteiten.

Voor het beheer van de ouderbijdrage is de OV verantwoordelijk. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alleen kunnen wij zonder deze bijdrage alle bovengenoemde leerzame en voor uw kind belangrijke activiteiten niet bekostigen. Uw bijdrage stellen wij dan ook zeer op prijs. Het stelt ons en de school in staat om voor uw kind(eren) iets extra’s te doen tijdens het schooljaar.

De ouderbijdrage per schooljaar bedraagt voor groep 1 t/m 7 € 40,- per kind. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 13,- per kind in groep 8. 


Onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en hun groep(en) kunt u dit bedrag overmaken op:
Rekeningnummer: NL56 INGB 0005741800 (ING Bank),
T.n.v.  Vereniging R.K. Basisschool De Twaalfruiter
(Let op! De afkorting bij tenaamstelling Vereniging de Twaalfruiter voldoet ook)

Indien u wilt kunt u gebruik maken van gespreide betaling. Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via: ov@rkstr.nl

Note: voor leerlingen die gedurende het schooljaar na 1 februari op school komen, geldt een aangepaste regeling, gezien de activiteiten die voor 1 februari reeds hebben plaatsgevonden. Ouders van deze leerlingen ontvangen hiervoor een aparte brief.

Met vriendelijke groeten,

Oudervereniging Twaalfruiter
ov@rkstr.nl
 

In onderstaand overzicht, stellen de OV-leden zich aan u voor:

OV leden 2020-2021