Ons onderwijs

Coöperatief leren is samenwerkend leren. Kinderen werken in kleine groepen samen aan gezamenlijke doelen en leren met en van elkaar.

Het gaat hier om het (bewust) samenwerken van goede en minder goede leerlingen in kleine groepjes. De kinderen helpen en ondersteunen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. Ook de goede leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep; door anderen te helpen bereiken ze de beheersing van de stof op een hoger niveau. Bovendien neemt de effectieve leertijd toe wanneer de leerkracht gebruik maakt van het vermogen van kinderen elkaar te helpen. Bij coöperatief leren gaat het dus zowel om het leren van de inhouden als het leren samenwerken.

Middels een hoeveelheid didactische structuren wordt het werken in de klas veel minder statisch. De kinderen zijn veel meer betrokken bij de aangeboden stof, elk kind heeft een inbreng in het eindproduct en er wordt - doordat er in kleine groepjes wordt gewerkt - sneller een resultaat bereikt.

Samenwerkend leren is een werkvorm die een gelijkwaardige plaats krijgt naast klassikale en individuele werkvormen.

U kent het voorbeeld van het wekelijkse of soms dagelijkse kringgesprek waarbij 25 kinderen ongeveer drie kwartier in een kring zitten en één minuut aan het vertellen zijn en 24 minuten moeten luisteren?
Via simpele didactische vorm als binnenkring / buitenkring krijgen de kinderen gedurende tien minuten twee keer de gelegenheid hun verhaal aan een ander kind te vertellen en twee keer naar een ander kind te luisteren. Na de eerste keer krijgen ze feedback op hun verhaal waarmee ze meteen iets kunnen doen bij de tweede ronde. Na een korte klassikale afronding heeft iedereen twee keer iets verteld en naar twee anderen geluisterd. Na een kwartier kan de hele groep aan een andere activiteit beginnen.

Kent u dat voorbeeld van een hele klas luisterend naar één hardop lezend kind? Of één kind dat in de klas de opgegeven som van de leerkracht probeert te maken terwijl de rest niets doet?
Coöperatief leren heeft heel veel werkvormen waarbij in een klein groepje iedereen een aandeel heeft en er veel minder langdurig geconcentreerd geluisterd moet worden.

Van Tweegesprek op Tijd tot Geef Geld en van Praatkaartjes tot Draai en Weet leert de groep allerlei werkvormen om met plezier en een grote eigen inbreng aan de slag te gaan.