Effectief leren

Op de Twaalfruiter streven we naar het beste onderwijs waarin kinderen optimaal en effectief leren. Naast kennis van de verschillende vakken en sociaal emotionele ontwikkeling werken we aan ‘het leren leren’ en de vaardigheden voor de toekomst als burger in de maatschappij. We geven ons onderwijs vorm vanuit wetenschappelijk bewezen theorieën over leren en hersenontwikkeling, zoals de leerstrategieën van Marzano, theorieën over leren van Ericsson en dieper leren van Ohlsson.
We verbeteren ons onderwijs continu. In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen effectief leren. Dit wil zeggen dat we op zo’n manier lesgeven dat kinderen er het maximale uit halen. Ze verbinden kennis en vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. We garanderen dit door de inzet van goede instructie, verschillende didactische leerstrategieën, een goed klassenmanagement en een veilige, ordelijke omgeving.

Een van de werkvormen die we hanteren in ons onderwijs is coöperatief werken. Dit lichten we graag expliciet hieronder aan u toe.  Evenals ons onderwijs aan meer-en hoogbegaafden.

Coöperatief werken op de Twaalfruiter

Leerlingen die coöperatief werken, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leraar, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, en praten hier met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt.

Door de samenwerking in een groepje ontwikkelen leerlingen ook samenwerkings-vaardigheden. Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving. Binnen coöperatieve werkvormen kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden. De sterke en de minder sterke leerling leren samen. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar ook beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Meer- en hoogbegaafheid

Wij zijn op de Twaalfruiter hard aan het werk om ons HB-beleid te herschrijven en de aanpak van onze cognitief sterke leerlingen om te buigen naar een aanbod in de klas. Wij ontwikkelen een beleid dat gebaseerd is op het idee dat alle leerlingen binnen de klas een goed aanbod moeten krijgen.