De MR

 

Lees hier ons jaarverslag 2017-2018

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Twaalfruiter is een actieve raad die is gekozen door enerzijds de leerkrachten en anderzijds de ouders. De MR is een wettelijk ingestelde raad, bestaande uit vier leerkrachten en vier ouders, die het beleid van de school controleert en door haar betrokkenheid mede bepaald. De MR heeft voor sommige onderwerpen een adviesrecht en voor andere onderwerpen het recht om daarover geïnformeerd te worden. Naast de officiële rechten heeft de MR ook de mogelijkheid om schoolbrede onderwerpen met het management team (MT) te bespreken. De MR komt ten minste tien keer per jaar bijeen om te vergaderen. Het is mogelijk om als ouder of leerkracht een vergadering bij te wonen als toehoorder. Ook kun je een onderwerp op de agenda laten plaatsen. Stuur een mail naar mr@twaalfruiter.nl als je een vraag hebt of een onderwerp wilt aanmelden voor de vergadering. We zullen altijd beoordelen of het onderwerp geschikt is voor de MR of dat we de vraag moeten doorverwijzen naar het management team of de individuele groepsleerkracht.

De volgende onderwerpen worden door de MR besproken:

- Ingekomen post (reacties van ouders via email of op het schoolplein)

- Punten namens het team (de teamgeleding van de MR stelt het team, voorafgaande aan de vergadering in de gelegenheid punten in te brengen)

- Ieder jaar voert de MR een ouderenquête uit zodat we zicht krijgen op wat de ouders van de school vinden. De uitkomst van de enquête wordt gebruikt om verbeteringen en aandachtspunten aan het MT voor te stellen.

- Daarnaast praat de MR over de overblijf (TSO), de formatie (groepsaantallen, groepsgrootte, verhouding leerkrachten versus ondersteuning, etc.), de financiële situatie van de school via de jaarlijkse begroting, de verkeerssituatie, huisvesting , de vakantieplanning en de inhoud van de schoolgids.

- De MR controleert het beleid (pestprotocol, klachtenregeling, onderwijsvisie, etc.) van de school en adviseert de directie waar nodig.

De MR streeft ernaar om zowel de leerkrachten als de ouders betrokken te krijgen en te houden bij de school en het schoolbeleid. Op de website van de school staan onder de sectie MR alle goedgekeurde notulen van de vergaderingen. Via de nieuwsbrief van de school houden we u op de hoogte van actuele onderwerpen die spelen bij de MR. Het belang van u, uw kind(eren) en de juf of meester waar u dagelijks mee te maken heeft, gaat boven alles. Vandaar dat we graag willen weten wat u bezighoudt. Mailen is mogelijk, maar u kunt ons ook altijd even aanspreken.

MR leden

Ellen van der Cruijsen

Mijn naam is Ellen van der Cruijsen en zit sinds okt 2012 in de MR. Ik woon samen met Hjalmar en onze 3 kinderen Timo, Merle en Eline. Die laatste twee zitten op de Twaalfruiter, de oudste gaat al naar de middelbare school. Ik werk als vakbondsadviseur bij de FNV. Daar adviseer ik ondernemingsraadsleden over allerlei onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden en gewijzigde wetgeving. Medezeggenschap gaat me nauw aan het hart. De kennis en ervaring in mijn dagelijkse werk komt goed van pas in onze MR. Ik vind het belangrijk dat ouders weten wat een MR doet en waarvoor ze een MR-lid kunnen aanspreken. Ik ga me dan ook hard maken voor een open en helderde communicatie naar de ouders

Carolien Wenderich

Mijn naam is Carolien Wenderich en ik zit sinds oktober 2013 in de MR, vanaf november 2016 als voorzitter. Ik woon samen met mijn man Joost in Vleuterweide. Onze zoons Stijn (groep 5G) en Bram (3B) gaan beiden met veel plezier naar de Twaalfruiter. In het dagelijks leven werk ik als Manager Shopper Marketing bij Coca-Cola Enterprises. Door mee te praten en de school te adviseren over diverse onderwerpen kan ik mijn steentje bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik heb me de afgelopen jaren binnen de MR oa bezig gehouden met de ouderenquête. Het is altijd goed te weten dat ouders zo betrokken zijn en dat de school ook daadwerkelijk iets doet met de adviezen die we geven. Daar doe je het als MR lid voor; een veilige en prettige leeromgeving voor de leerlingen creëren.

Spiros Kousopodiotis

Mijn naam is Spiros Koutsopodiotis en ik zit sinds december 2015 in de MR. Ik ben getrouwd met Monique en samen hebben we twee dochters; Maxime (3F) en Lauren (1/2G). We wonen om de hoek van de Twaalfruiter, aan de Bloementuinlaan in Vleuten. Vanuit de KMA ben ik als vlieger aan de slag gegaan bij de Luchtmacht. Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als beleidsadviseur binnen de staf van de Koninklijke Luchtmacht en sinds kort werk ik als Hoofd Operatiën van een vliegend squadron, waarbij ik verantwoordelijk ben voor de inzetgereedheid en persoonlijke ontwikkeling van het personeel. Ik heb bestuurskunde en overheidsmanagement gestudeerd. De kennis en vaardigheden vanuit mijn werk en studie kan ik uitstekend toepassen in mijn taken en werkzaamheden als MR-lid van de Twaalfruiter. Ik ben sportief, recht door zee en pragmatisch in mijn aanpak. Onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan hun toekomst. Ik vind het belangrijk om hierbij actief betrokken te zijn. In de MR kan ik meedenken over complexe maatschappelijke vraagstukken, kan ik oplossingsgericht te werk gaan en tegelijk een aanspreekpunt zijn voor alle ouders. Ik wil eraan bijdragen dat onze kinderen, samen met alle andere leerlingen van de Twaalfruiter, later kunnen terugkijken op een fijne en plezierige schooltijd.

Chris Vleemink

Ik ben Chris Vleemink, vader van Merel (groep 7A) en Coen (groep 3E) en ik zit sinds december 2016 in de MR. Ik vind het belangrijk dat de stem van de ouders gehoord wordt, zodat dit meegenomen kan worden in beleidskeuzes van de school. Hierbij wil ik graag "meedenken, meepraten en meedoen". Vooral het "meedoen" staat voor mij voorop; problemen zijn er niet alleen om over te praten, maar zijn er om opgelost te worden! Omdat onze dochter al in groep 7 zit, heb ik al wat jaren meegemaakt op de Twaalfruiter en hierdoor al diverse ontwikkelingen kunnen volgen. Deze historie kan ik gebruiken in toekomstige beslissingen. Daarnaast heb ik, omdat onze zoon in groep 3 zit, ook nog genoeg jaar tegoed op de school om iets te kunnen en willen toevoegen/veranderen aan de huidige situatie. Ik wil staan voor een plezierige en veilige school voor de kinderen, waar ouders gehoord worden en beleid is afgestemd op de wet en regelgeving en de wensen van de ouders. In mijn werk als Physician Assistent in de revalidatiezorg ben ik gewend om altijd te kijken naar kansen en mogelijkheden en niet naar beperkingen . Ik ben flexibel en positief kritisch, ik sta open voor veranderingen en ga graag de dialoog aan. Eigenschappen die, naar mijn mening, ook bij een MR lid goed van pas komen

Sandra van Binsbergen

Ik ben Sandra van Binsbergen, ik werk sinds maart 2011 met veel plezier op de Twaalfruiter. Dit schooljaar werk ik alle dagen in groep 4C op de Tuinlanden. Ik werk al heel wat jaren in het onderwijs, voor mijn Twaalfruitertijd heb ik op een basisschool in Utrecht gewerkt en op een basisschool in Houten waar ik ook lange tijd gewoond heb. Ik woon sinds zes jaar in Vleuten en ben moeder van zoon Max van 22 en dochters Noah en Nina van 18 jaar. De grootste groei van de Twaalfruiter was voor mijn tijd, toch zal de school zich nog steeds verder blijven ontwikkelen. Naast het lesgeven vind ik het interessant en een uitdaging om met ouders en leerkrachten in de MR mee te denken over de kwaliteit van een fijne leeromgeving voor de kinderen op de Twaalfruiter.

Karin Versloot

Mijn naam is Karin Versloot. Ik ben getrouwd met Remy en moeder van twee zoontjes, Roan en Dex.

Ik werk sinds 2013 op de Twaalfruiter. Ik werk op maandag t/m woensdag in groep 6D, op de Tuinlanden. Op school houd ik me vooral bezig met boeiend onderwijs. Hoe kan ik mijn les zo vormgeven dat iedereen geboeid is en leert? Dat is wat ik me elke keer afvraag bij het voorbereiden van mijn lessen. Daarvoor duik ik graag in de literatuur.

Voordat ik op de Twaalfruiter kwam te werken, werkte ik 8 jaar op een school in Loenen a/d Vecht. Een kleine school, zeker ten opzichte van de Twaalfruiter. Ook op die school zat ik in de MR. Deelnemen aan de MR geeft me nog meer inzicht in het reilen en zeilen van de school. Daarnaast vind ik het heel leuk om verder te kijken dan alleen mijn klas. En mee te denken met het vormgeven van ons onderwijs en alles wat daarbij komt kijken.

Laura Smudde

  Laura zal zich binnenkort aan u voorstellen