Onze missie

Als school hebben we twee belangrijke doelen die ons bestaansrecht geven: We leiden kinderen op voor succes in het vervolgonderwijs en zorgen dat ze als weerbare en wendbare wereldburgers onze school verlaten.
Deze missie geeft sturing aan onze keuzes in ons onderwijs en wat we als school uit willen dragen. Belangrijke waarden daarbij zijn; een onwrikbaar geloof in de mogelijkheid van iedereen om succes te behalen, respect voor onszelf, elkaar en de omgeving, eerlijkheid ten opzichte van jezelf en de ander, een hoge mate van vertrouwen in elkaar. 

Onze visie

‘Toekomstbestendig leren met kennis en vaardigheden als basis’ is de visie van onze school. Dat is waar we als team aan werken en waar we naar toe werken. Concreet betekent dit dat we garanderen dat alle kinderen effectief leren doordat leerkrachten zich continu professionaliseren en datagericht werken, het management goed leiderschap toont, alle ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van de school en we samenwerken met anderen/externen.
Onze lerende organisatie is continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen.