Aanmelden

14 april 2020
Instroom vierjarigen tijdens Corona crisis
De Twaalfruiter heeft, in navolging van het advies van de gemeente Utrecht, besloten om nieuwe leerlingen die 4 jaar worden tijdens de sluiting van de scholen door de Corona crisis, pas toe te laten als de school weer open is. Hiertoe is besloten omdat de 4-jarigen zowel hun leraar als hun klasgenoten nog niet kennen en het daardoor lastig is om onderwijs op afstand te krijgen.
Kinderen worden wel al definitief ingeschreven op De Twaalfruiter zodra ze vier jaar zijn geworden. Op die manier zorgen we er voor dat deze kinderen gegarandeerd een plek bij ons hebben.
Tevens zullen wij er voor zorgen dat de kinderen - die wellicht al wel behoefte hebben aan 'schoolse taken' -af en toe een digitale opdracht uit groep 1 ontvangen. 
Voor vierjarigen die door dit besluit langer naar de kinderopvang gaan, kunnen ouders contact opnemen met de organisatie voor kinderopvang. Dat geldt ook voor kinderen die nu van voorschoolse educatie gebruik maken.
Wanneer ouders werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen, dan kunnen zij voor noodopvang een beroep doen op de kinderopvang op school. Hiervoor kan contact worden opgenomen via het e-mailadres info@rkstr.nl.
Zodra er meer duidelijkheid is wat betreft het weer opengaan van de scholen, nemen wij contact met ouders op.

Voor kinderen geboren van 2017 t/m 2020 kan een vooraanmelding worden ingestuurd, hiervoor kunt u het voor-aanmeldformulier invullen. 

  • Vooraanmelding (kind jonger dan 3 jaar)

De vooraanmelding van een kind van nog geen drie jaar wordt gedaan door het invullen van het vooraanmeldformulier.  Rond de derde verjaardag van het kind ontvangen ouders een aanmeldformulier. 

  • Vooraanmelding (kind tussen 3 en 4 jaar)

Wanneer uw kind al 3 jaar is vragen wij u een aanmeldformulier via school aan te vragen (sharon.schipperijn@rkstr.nl). Wij sturen u een aanmeldformulier toe.

Insturen formulieren

Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u het sturen naar: r.k. basisschool De Twaalfruiter Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten, of mail het naar: sharon.schipperijn@rkstr.nl. Wij zullen de ontvangst van de formulieren binnen 2 weken na ontvangst (m.u.v. vakanties) per e-mail bevestigen.

Tussentijds instromenede leerlingen

  • Tussentijdse instroom groep 2 t/m 8

Heeft u kinderen die willen instromen in de groepen 2 t/m 8, stuur dan een mail naar maria.janssen@rkstr.nl

  • Tussentijdse instroom binnen de wijk

Wanneer uw kinderen momenteel op een school binnen de wijk zitten, (OBS Vleuterweide of de Zonnewereld) verloopt eventuele overplaatsing na overleg met de betreffende directie.

Informatie start nieuwe kleuters 

Wanneer kinderen starten op de basisschool is dat voor hen een grote verandering. Kinderen moeten in de groep aan heel wat dingen wennen. Wennen aan de leraren, aan de andere kinderen, aan de gewoonten in de groep. De activiteiten die worden gedaan en de eisen die aan de kinderen worden gesteld, zijn vaak anders dan de kinderen thuis gewend zijn. We bieden nieuwe kleuters daarom eerst een wenperiode. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen de kinderen 5 ochtenden komen wennen.
Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag verstuurt de administratie een brief waarop de locatie staat aangegeven. Ouders ontvangen dan ook een vragenlijst m.b.t. de intakegegevens.
Uiterlijk 4 weken voor de vierde verjaardag neemt de leraar telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek en het plannen van de wenochtenden
Start instroomgroep of instroom rond de zomervakantie

  • Per jaar beslist de directie of er al dan niet een instroomgroep gestart wordt en per wanneer. De startdatum voor de wenochtenden voor deze instroomgroep kunnen afwijkend zijn. Dit wordt door de administratie tijdig aan de betreffende ouders gecommuniceerd.
  • Zes weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst, deze kinderen starten pas na de zomervakantie bij ons op school omdat de periode tot aan de zomervakantie te kort en te onrustig is om de kinderen naar school te laten gaan. De desbetreffende ouders worden hierover bij het versturen van het aanmeldformulier en in februari van het betreffende jaar geïnformeerd.
  • Ouders van de kinderen die tot 2 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, worden uitgenodigd voor een informatiemoment in de voorlaatste schoolweek, de kinderen hebben in die week een wenmoment (doorschuifochtend). Er vindt geen intakegesprek plaats, wel worden deze ouders uitgenodigd voor het startgesprek (3e week na zomervakantie). Deze kinderen starten direct op de eerste dag na de zomervakantie op school.
  • Kinderen die in de derde en vierde week na de zomervakantie 4 jaar worden, worden voor de zomervakantie door de leraar gebeld voor het afspreken van de wenmomenten. Deze wenmomenten vinden na de zomervakantie, voor de vierde verjaardag, plaats.

Contact

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op 030 6668052 en vragen naar Sharon Schipperijn. U kunt ook een mail sturen naar sharon.schipperijn@rkstr.nl