Aanmelden

Op zowel locatie Boomgaarden als locatie Tuinlanden hebben wij plek voor kleuters (groep 1) die kalenderjaar 2019 en 2020 nog willen instromen.

Voor kinderen geboren van 2015 t/m 2019 kan een vooraanmelding worden ingestuurd, hiervoor kunt u het voor-aanmeldformulier invullen. 

  • Vooraanmelding (kind jonger dan 3 jaar)

De vooraanmelding van een kind van nog geen drie jaar wordt gedaan door het invullen van het vooraanmeldformulier.  Rond de derde verjaardag van het kind ontvangen ouders een aanmeldformulier. 

  • Vooraanmelding (kind  3 jaar)

Wanneer uw kind al 3 jaar is vragen wij u een aanmeldformulier via school aan te vragen (sharon.schipperijn@rkstr.nl). Wij sturen u een aanmeldformulier toe.

Insturen formulieren

Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u het sturen naar: r.k. basisschool De Twaalfruiter Kweektuinlaan 11 3452 SR Vleuten, of mail het naar: sharon.schipperijn@rkstr.nl. Wij zullen de ontvangst van de formulieren binnen 2 weken na ontvangst (m.u.v. vakanties) per e-mail bevestigen.

Tussentijds instromenede leerlingen

Op locatie de Boomgaarden hebben wij in het schooljaar 2020-2021 nog voldoende plek voor tussentijdse instroom in groep 3.

  • Tussentijdse instroom groep 2 t/m 8

Heeft u kinderen die willen instromen in de groepen 2 t/m 8, stuur dan een mail naar nicole.ossendrijver@rkstr.nl

  • Tussentijdse instroom binnen de wijk

Wanneer uw kinderen momenteel op een school binnen de wijk zitten, (OBS Vleuterweide of de Zonnewereld) verloopt eventuele overplaatsing na overleg met de betreffende directie.

Contact

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op 030 6668052 en vragen naar Sharon Schipperijn. U kunt ook een mail sturen naar sharon.schipperijn@rkstr.nl