Aanmelden

Nieuwe ouders die contact opnemen met de school nodigen we uit op een informatiebijeenkomst (momenteel via meet). Dit is een bijeenkomst met andere ouders. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u veel over onze school te horen en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich opgeven via telefoon of mail.