(Hoog)begaafdheid

     

Download hier ons beleidsplan Hoogbegaafdheid


In de visie van de Twaalfruiter staat  “Haal het beste uit jezelf!”.

Wij willen ieder kind kwalitatief goed onderwijs geven, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen daarom zo goed mogelijk op de verschillen tussen kinderen inspelen.

Voor (hoog) begaafde kinderen bieden wij op de Twaalfruiter structureel uitdaging binnen de klas in de vorm van ‘Kisten uitdaging kleuters’ en ‘Levelwerk’. De leerlingen ontvangen op deze manier dagelijks uitdaging.

Hoe geven we dit vorm?

Jaarlijkse signalering

Jaarlijks wordt in elke klas een signalering afgenomen. Het signaleren van kinderen met  een ontwikkelingsschool is bij ons op school in ontwikkeling. We gebruiken de signaleringslijst om kinderen vroegtijdig te signaleren en diagnosticeren. In de leerlingbespreking worden deze gesignaleerde leerlingen uitgebreid besproken. Daarnaast wordt de klas nogmaals door de intern begeleider en de specialist hoogbegaafdheid bekeken. Mogelijk komen leerlingen niet als zodanig uit de screening, maar zijn wel degelijk (hoog)begaafd.

Met behulp van toetsgegevens wordt de voorsprong van de leerling bepaald. Wanneer een kind voldoende voorsprong heeft wordt er gestart met het uitdagende programma. Dit wordt besproken met de ouders.        

Kisten uitdaging kleuters (groep 1-2)

Binnen de kleutergroepen hebben we de ‘Kisten uitdaging kleuters’ ontwikkeld. Er rouleren kisten met uitdagend materiaal. Deze materialen geven opdrachten in ruimtelijke vorming, logisch denken en bouwen.

Twee maal per week geeft de leerkracht instructie binnen de kleine kring over de uitdagende spellen en opdrachten. De kleuter werkt de rest van de week zelfstandig of met een maatje aan de opdrachten.

Binnen de dagelijkse activiteiten zal er ook uitdaging geboden worden. Een groep 1- kleuter zal bijvoorbeeld werkjes van groep 2 maken óf binnen het werkje wordt verdieping/ verrijking aangeboden.

Kleuters die uitdaging krijgen in de vorm van de ‘Kisten uitdaging kleuters’ krijgen in groep 3 niet automatisch Levelwerk, aangezien we bij kleuters nog spreken van een ontwikkelingsvoorsprong. Alle kinderen gaan in groep 3 weer mee in de jaarlijkse signalering en worden uitgebreid besproken.

Levelwerk (groep 3-8)

In de midden- en bovenbouw werken wij met Levelwerk, een leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Levelwerk bestaat uit verschillende werkboekjes (taal/lezen- rekenen/wiskunde-allerlei) en IQ spellen. Leerlingen maken minder van de herhalingsstof uit de reguliere methode, deze vaardigheden beheersen zij immers al. Zij gaan op niveau aan de slag met Levelwerk.

Levelwerk bestaat uit 5 blokken per leerjaar, waarbij het  plannen van het werk een grote uitdaging is voor (hoog)begaafde leerlingen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen willen wij hen ‘leren te leren’.

Kinderen die met Levelwerk werken, krijgen niet automatisch tot en met groep 8 Levelwerk. Ieder schooljaar wordt bekeken of de leerling door kan met Levelwerk.

Jaarwerkplan (hoog)begaafdheid

Wanneer een leerling werkt met de ‘Kisten uitdaging kleuters’ of  ‘Levelwerk’ wordt het jaarwerkplan (hoog)begaafdheid opgesteld door de leerkracht. Dit werkplan wordt drie maal per schooljaar  geëvalueerd. Hierbij wordt ook het leerlingvolgsysteem nauwlettend in de gaten gehouden.

Werkgroep

We hebben al veel ontwikkeld, maar blijven onszelf als school inzetten om het beleid (hoog)begaafdheid verder te ontwikkelen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar het beleidsplan (hoog)begaafdheid.