Buitenschoolse Opvang 

RKBS Twaalfruiter en KMN Kind & Co
Begin schooljaar 2018-2019 is de Twaalfruiter de samenwerking aangegaan met Kind&Co. Kind&Co is een grote kinderopvang organisatie met bijna 300 locaties. De organisatie is gespecialiseerd in het aanbieden van buitenschoolse opvang in scholen. Sinds september 2018 is Kind&Co gevestigd in de locaties Boomgaarden en Tuinlanden van de Twaalfruiter.

Om de samenwerking te optimaliseren werken Kind&Co en Twaalfruiter ook samen op het gebied van personeel. Zo zijn er medewerkers van Kind&Co die naast hun werk als BSO medewerker ook de rol vervullen als onderwijsassistent of vakdocent gymnastiek. De pleinwacht wordt ook gecoördineerd door Kind & Co. De pedagogisch medewerkers zorgen dat er activiteiten te doen zijn waaraan de kinderen kunnen deelnemen tijdens het buitenspelen in de pauze. Deze medewerkers van de pleinwacht werken ’s middags op de BSO. Zowel tijdens als na school zullen er dus bekende gezichten zijn voor uw kind.

  • Voorschoolse opvang (start 07.30 uur tot aanvang school) --> Op beide locaties van Twaalfruiter biedt Kind & Co ook voorschoolse opvang aan. Vanaf 07.30 uur begint de voorschoolse opvang. Uw kind wordt opgevangen tot hij/zij naar school moet. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas zit. U kunt meer informatie hierover krijgen via onderstaande contact-gegevens.
  • Buitenschoolse opvang --> Hieronder zijn de twee verschillende locaties uitgelicht. U bent van harte welkom om één van de locaties te bezoeken. Belt u van te voren voor een afspraak?
  • Opvang tijdens studiedagen --> Als uw kind bij Kind&Co wordt opgevangen, kunt u ook gebruik maken van onze opvang tijdens studiedagen van de leraren.
  • Vakantie opvang --> In de vakantie wordt het activiteiten programma verder uitgebreid met bijzondere activiteiten en uitstapjes in de omgeving.


BSO Tuinlanden
In RKBS Twaalfruiter Locatie Tuinlanden, Kweektuinlaan 11

BSO groepen naar leeftijd
Om de veiligheid en geborgenheid van de kinderen te optimaliseren, hebben de onderbouw kinderen hun eigen lokalen boven in het schoolgebouw en de grotere kinderen hebben beneden hun eigen groepsruimtes. Activiteiten worden op niveau aangeboden. Ook de bovenbouw kinderen van locatie KBS Boomgaarden worden opgevangen bij BSO Tuinlanden. Hierdoor zijn er meer bovenbouw kinderen bij elkaar, dit maakt het voor hen extra leuk om naar de BSO te gaan. Doordat er veel leeftijdsgenoten zitten én er extra activiteiten op leeftijdsniveau worden aangeboden.

Sporten in gymzaal Kweektuinlaan
BSO Tuinlanden maakt gebruik van de grote gymzaal (Kweektuinlaan) van de Twaalfruiter. Ook worden er sport-en spel activiteiten aangeboden buiten op het speelveld onder begeleiding van pedagogisch medewerkers met sportopleiding.
Sportveld en buitenspelen
Naast deze locatie ligt een groot kunstgras veld waar we regelmatig gebruik van maken. Ook delen we de spelmaterialen met school, waaronder de skelters en fietsjes.

BSO Boomgaarden
In RKBS Twaalruiter Locatie Boomgaarden, Doyennéperenlaan 1

Opvang in een kleinschalige BSO
BSO Boomgaarden is een kleinschalige opvang met maximaal 62 kinderen waarvan 20 kinderen op de Appel, 22 kinderen op de Peer, 20 kinderen op de Kersen.

BSO groepen naar leeftijd
Locatie de BSO Boomgaarden is een onderbouw locatie. De allerjongste kinderen worden opgevangen op de groep Kersen. De groepen Peer en Appel zijn er voor de oudere onderbouwkinderen. Zo wordt er gezorgd voor een activiteitenaanbod op leeftijd.
Deze locatie biedt veiligheid en geborgenheid voor het jongere schoolkind.

Sporten in gymzaal de Weide Wereld
BSO Boomgaarden maakt gebruik van gymzaal de Weide Wereld. Uiteraard gaan we sporten onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Meer Informatie:
Om uw kind(eren) aan te melden/om te kijken of er plaats is voor uw kind(eren) of voor een rondleiding belt of mailt u dan: planning@kmnkindenco.nl tel: 0306024924

Algemeen:
Kijk op www.kmnkindenco.nl voor meer informatie.