Brede school

Brede School Weide Wereld staat voor samenwerking in de wijk. Samenwerking tussen verschillende partners met als uitgangspunt kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. In de Brede School maken wij zoveel mogelijk gebruik van elkaar kracht.

Organisaties die samenwerken in de Brede School Weide Wereld zijn de basisscholen Jenaplan Zonnewereld, OBS Vleuterweide en De Twaalfruiter, Welzaam, KOKO Kinderopvang, kinderopvang smallsteps De Kameleon , kinderverblijf Partou, KMN Kind & Co, Spelenderwijs Utrecht en kindercentrum De Ster. Kijk op de kaart om te zien waar alle organisaties zitten in de wijk!

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten die de Brede School organiseert zijn de wijkkinderraad en het naschools aanbod. Hierbij zorgen we voor een doorgaande lijn met wat kinderen leren in de klas en zorgen we voor een brede talentontwikkeling, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale professionals en aanbieders. Wij werken vanuit de overtuiging dat leren en ontwikkelen altijd en overal gebeurd, en combineren leren in de klas met activiteiten daarbuiten. Daarom is de Brede School niet alleen een samenwerking in de wijk, maar met de wijk.