High Performing School (HPS)

In 2016-2017 zijn alle scholen binnen onze Stichting gestart met het ontwikkeltraject richting een High Performing School. Dit houdt in dat we door de ontwikkeling op verschillende onderdelen tegelijk, toewerken naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We doen dit omdat we de kansen van al onze leerlingen zo groot mogelijk willen maken in hun stap naar het voortgezet onderwijs en in hun ontwikkeling naar burgerschap in de maatschappij.
We geloven er in dat als we ons onderwijs optimaliseren dat we nog meer kunnen bereiken met al onze leerlingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, burgerschapsontwikkeling en kennis/vaardigheden ontwikkeling.

Een High Performing School (HPS) heeft 9 kenmerken:
1. Een heldere en gedeelde visie;
2. Hoge normen en verwachtingen voor alle leerlingen;
3. Effectief schoolleiderschap;
4. Hoog niveau van samenwerking en communicatie;
5. Curriculum, instructie en toetsen in samenhang met de leerdoelen;
6. Frequente controle op de kwaliteit van het leren en lesgeven;
7. Gerichte professionele ontwikkeling;
8. Ondersteunende leeromgeving;
9. Hoge mate van ouder-en maatschappelijke betrokkenheid.

Om toe te werken naar een HPS hebben we een schoolambitieplan opgesteld waarmee we de komende vier jaar toewerken naar het realiseren van deze 9 elementen, het realiseren van onze visie.