Buitenschoolse Opvang voor uw kind

RKBS Twaalftruiter en KMN Kind & Co
Begin schooljaar 2018-2019 is de Twaalfruiter de samenwerking aangegaan met Kind&Co.
KMN Kind&Co is een grote kinderopvang organisatie met bijna 300 locaties. De organisatie is gespecaliseerd in het aanbieden van buitenschoolse opvang in scholen. Sinds september 2018 is Kind&Co gevestigd in de locaties Boomgaarden en Tuinlanden van de Twaalfruiter. Hiernaast boden zij eerder al opvang voor de kinderen van Twaalfruiter op BSO Passiebloem.
Samenwerking personeel
Om de samenwerking te optimaliseren werken Kind&Co en Twaalfruiter ook samen op het gebied van personeel.
Zo zijn er medewerkers van Kind&Co die naast hun werk als BSO medewerker ook de rol vervullen als klassenassistent of vakdocent gymnastiek.
De tussenschoolse opvang wordt ook gecoördineerd door Kind&Co. De medewerkers zorgen dat er activiteiten te doen zijn waaraan de kinderen kunnen deelnemen tijdens het buitenspelen in de pauze. Deze medewerkers van de TSO werken ’s middags op de BSO.
Zowel tijdens als na school zullen er dus bekende gezichten zijn voor uw kind.

Kind & Co
Voorschoolse opvang
Vanaf 07.30 uur begint de VSO. Uw kind wordt opgevangen tot hij/zij naar school gebracht wordt.
Naschoolse opvang
Hieronder zijn de drie verschillende locaties uitgelicht. U bent van harte welkom om één van de locaties te bezoeken. Belt u van te voren voor een afspraak?
Opvang tijdens studiedagen
Als uw kind bij Kind&Co wordt opgevangen, kunt u ook gebruik maken van onze opvang tijdens studiedagen van de leerkrachten.
Vakantie opvang
In de vakantie wordt het activiteiten programma verder uitgebreid met bijzondere activiteiten en uitstapjes in de omgeving.
Over Kind & Co BSO Tuinlanden
In RKBS Twaalfruiter Locatie Tuinlanden, Kweektuinlaan 11
BSO groepen naar leeftijd
Om de veiligheid en geborgenheid van de kinderen te optimaliseren, hebben de onderbouw en de bovenbouw hun eigen groepsruimtes. Activiteiten worden op niveau aangeboden.
Sporten in gymzaal Kweektuinlaan
BSO Tuinlanden maakt gebruik van de grote gymzaal (Kweektuinlaan) van de Twaalfruiter. Ook worden er sport-en spel activiteiten aangeboden buiten op het speelveld onder begeleiding van een pedagogisch medewerker met sportopleiding.
Sportveld en buitenspelen
Naast deze locatie ligt een groot kunstgras veld waar we regelmatig gebruik van maken. Ook delen we de spelmaterialen met school, waaronder de skelters en fietsjes.

Over Kind & Co BSO Boomgaarden
In RKBS Twaalruiter Locatie Boomgaarden, doyennéperenlaan 1
BSO groepen naar leeftijd
Op locatie de Boomgaarden wordt er onderscheid gemaakt naar de leeftijd van de kinderen. De oudere kinderen worden opgevangen in het gebouw van de Peer, de jongere kinderen worden opgevangen in gebouw de Appel.

Sporten in gymzaal de Weide Wereld
BSO Boomgaarden maakt gebruik van gymzaal de Weide Wereld. Dit doen zij samen met de kinderen van BSO Passiebloem. Uiteraard onder begeleiding van een pedagogisch medewerker met sportopleiding.

Opvang in een kleinschalige BSO
BSO Boomgaarden is een kleinschalige opvang met maximaal 40 kinderen waarvan 20 kinderen op de Appel en 20 kinderen op de Peer.
Over Kind & Co BSO Passiebloem
Gevestigd naast het locatie het Balkon, eigen locatie Kind & Co

BSO Passiebloem is een eigen locatie van Kind & Co die al langer kinderen ophaald van de Twaalruiter. Dit heeft als voordeel dat we altijd gebruik kunnen maken van het gebouw.
Vriendjes van andere scholen
BSO Passiebloem haalt ook kinderen op van andere scholen in de buurt. Hierdoor zijn er veel verschillende vriendjes om mee te spelen.
Groot speelplein
Bij BSO Passiebloem is er een groot speelplein aanwezig waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Sporten in gymzaal de Weide Wereld
BSO Passiebloem maakt gebruik van de gymzaal bij de Weide Wereld. Dit doen zij samen met de kinderen van BSO Boomgaarden. Uiteraard onder begeleiding van een pedagogisch medewerker met sportopleiding.


Kijk op www.kmnkindenco.nl voor meer informatie en om uw kind aan te melden.
U bent van harte welkom voor een rondleiding op locatie!