Tussentijds instromende leerlingen

Wanneer u gaat verhuizen of op zoek bent naar een nieuwe school voor uw kind(eren), dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

Tussentijdse instroom groep 2 t/m 8
Heeft u kinderen die willen instromen in de groepen 2 t/m 8, stuur dan een mail naar maria.janssen@rkstr.nl

Tussentijdse instroom binnen de wijk
​Wanneer uw kinderen momenteel op een school binnen de wijk zitten, (OBS Vleuterweide of de Zonnewereld) verloopt eventuele overplaatsing na overleg met de betreffende directie. Voor informatie hierover kunt u via mail contact opnemen met yolanda.dewit@rkstr.nl.