Informatie start nieuwe kleuters

Wanneer kinderen starten op de basisschool is dat voor hen een grote verandering. Kinderen moeten in de groep aan heel wat dingen wennen. Wennen aan de leraren, aan de andere kinderen, aan de gewoonten in de groep. De activiteiten die worden gedaan en de eisen die aan de kinderen worden gesteld, zijn vaak anders dan de kinderen thuis gewend zijn. We bieden nieuwe kleuters daarom eerst een wenperiode. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen de kinderen 5 ochtenden komen wennen.
Ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag verstuurt de administratie een brief waarop de locatie staat aangegeven. Ouders ontvangen dan ook een vragenlijst m.b.t. de intakegegevens.
Uiterlijk 4 weken voor de vierde verjaardag neemt de leraar telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek en het plannen van de wenochtenden

Start instroomgroep of instroom rond de zomervakantie

Per jaar beslist de directie of er al dan niet een instroomgroep gestart wordt en per wanneer. De startdatum voor de wenochtenden voor deze instroomgroep kunnen afwijkend zijn. Dit wordt door de administratie tijdig aan de betreffende ouders gecommuniceerd.
Zes weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst, deze kinderen starten pas na de zomervakantie bij ons op school omdat de periode tot aan de zomervakantie te kort en te onrustig is om de kinderen naar school te laten gaan. De desbetreffende ouders worden hierover bij het versturen van het aanmeldformulier en in februari van het betreffende jaar geïnformeerd.
Ouders van de kinderen die tot 2 weken na de zomervakantie 4 jaar worden, worden uitgenodigd voor een informatiemoment in de voorlaatste schoolweek, de kinderen hebben in die week een wenmoment (doorschuifochtend). Er vindt geen intakegesprek plaats, wel worden deze ouders uitgenodigd voor het startgesprek (3e week na zomervakantie). Deze kinderen starten direct op de eerste dag na de zomervakantie op school.
Kinderen die in de derde en vierde week na de zomervakantie 4 jaar worden, worden voor de zomervakantie door de leraar gebeld voor het afspreken van de wenmomenten. Deze wenmomenten vinden na de zomervakantie, voor de vierde verjaardag, plaats.


Contact

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op 030 6668052 en vragen naar Sharon Schipperijn. U kunt ook een mail sturen naar sharon.schipperijn@rkstr.nl